284


Bộ xử lý tín hiệu Led LVP609

Giá bán: Liên hệ

Số lượng:
 • Tên sản phẩm: LED HD Video Processor LVP609
 • Đầu vào
  • CVBS x 2: Định dạng (PAL/NTSC)
  • VGA x 1: Định dạng (PC(VESA) ≤1920X1080 _60Hz))
  • DVI x 1: Định dạng (PC(VESA) ≤1920X1080 _60Hz)
  • HDMI x 1:
   • Định dạng (PC(VESA) ≤3840X2160 _60Hz)
   • Định dạng HDMI 2.0(CEA-861) ≤3840X2160 _60Hz))
  • SDI x 1
   • SMPTE 259M-C (480i_60Hz)
   • SMPTE 292M (576i_50Hz)
   • SMPTE 274M/296M (720p,1080i, 1080p)
   • SMPTE 424M/425M 
 • Đầu ra:
  • DVI x 8: Định dạng 1920X1080_60Hz