294


Bộ xử lý tín hiệu Led LVP909

Giá bán: Liên hệ

Số lượng:
 • Tên sản phẩm: LED HD Video Processor LVP909
 • Đầu vào
  • CVBS x 2: Định dạng (PAL/NTSC)
  • VGA x 1: Định dạng (PC(VESA) ≤1920X1200 _60Hz))
  • DVI x 1:
   • Định dạng (PC(VESA) ≤1920X1200 _60Hz)
   • Định dạng HDMI 1.3(CEA-861) ≤1920X1080 _60Hz)) 
  • HDMI x 1:
   • Định dạng (PC(VESA) ≤1920X1200_60Hz)
   • Định dạng HDMI 1.3(CEA-861) ≤1920X1080 _60Hz))
  • SDI,HD-SDI,3G-SDI x 1
   • SMPTE 259M-C (480i_60Hz)
   • SMPTE 292M (576i_50Hz)
   • SMPTE 274M/296M (720p,1080i, 1080p)
   • SMPTE 424M/425M
 • Đầu ra
  • DVI x 4
   • Định dạng 1024X768_60Hz
   • Định dạng 1280X1024_60Hz
   • Định dạng 1440X1440_60Hz
  • VGA x 1
   • Định dạng 1920X1080_50Hz
   • Định dạng 1920X1080_60Hz
   • Định dạng 1920X1200_60Hz